Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện ủng hộ 5 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội các huyện Bắc Sơn đã trao hỗ trợ cho Trung tâm Y tế huyện với số tiền là 5 triệu đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Anh ung ho TTYT.jpg

Với sự hỗ trợ của các đơn vị trên địa bàn huyện, trung tâm y tế huyện sẽ sử dụng số tiền ủng hộ này để mua sắm dụng cụ, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid- 19 trên địa bàn huyện./.

Hoàng Lan