Skip to main content

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020

            Ngày 13/03/2020, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Bắc Sơn tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020.

GD0.jpg

           Quang cảnh tại hội nghi

            Trong giai đoạn 2016-2020, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện đã thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành và đạt được những kết quả thiết thực, quy mô trường, lớp phát triển bền vững, chất lượng dạy và học được nâng cao. Xếp loại năng lực cuối năm học tỷ lệ đạt trên 99,4%, xếp loại phẩm chất cuối năm học tỷ lệ tốt và đạt chiếm trên 99,5%; tham gia các hội thi cấp tỉnh đạt 3 giải nhì, 4 huy chương các loại; số học sinh tham gia các hội thi cấp quốc gia đạt 3 giải khuyến khích và 1 huy chương đồng. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia đạt và vượt kế hoạch đề ra, hết năm 2019 toàn huyện có 17 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 6 trường so với năm 2015. Thông qua phong trào thi đua yêu nước đã giúp cán bộ, giáo viên và người lao động nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

          Nhân dịp này đã có 6 tập thể và 18 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020./.

                                                                                                                                Dương Lan