Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Ngày 8/05, huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

anh ong hoa dang.jpg

Đ/c Bùi Vinh Hoa Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Qua 03 năm thực hiện, cán bộ, đảng viên của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong huyện đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đảng bộ, chi bộ gắn thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh. Qua đó, huyện đã đạt được nhiều kết quả: Như thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã khơi dậy tinh thần thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Đặc biệt nhiều địa phương xác định được khâu đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác. Huyện cũng đã đề ra những giải pháp thiết thực, giải quyết được nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng nhiều năm.

Việc lựa chọn và tổ chức thực hiện nội dung đột phá, tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành rà soát thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là đối với người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; chấn chính kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.  Qua đó, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

anh dang 4_0.jpg

Bà Hoàng Thị Luân Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tại hội nghị, đã có 19 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./                                                                                                                                                                                                                               Tin: Hoàng Lan

                                                                                                                       Ảnh: Thọ Hảo