Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tạo việc làm mới cho trên 1.600 lao động

 

Năm 2018, toàn huyện có trên 1.600 lao động có việc làm mới. Trong đó nhiều nhất là số lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp trong nước trên 1.100 người; qua các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn là trên 400 người; số còn lại được tạo việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác.

1 Đốt lửa lò nung ngói.jpg

Đốt lửa lò nung ngói (ảnh Cấn Đình Loan)

Trong năm qua, bằng những giải pháp thiết thực, có hiệu quả, vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng được nâng lên. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống. Đồng thời, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn cũng từng bước được chuyển dịch theo hướng tích cực, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện năm 2018 xuống còn 16,42%./.

Lộc Huệ