Skip to main content

Trường THPT Bắc Sơn tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng - an ninh năm học 2019 - 2020

Ngày 06/10/2019, Trường THPT Bắc Sơn tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng - an ninh năm học 2019 - 2020.

330.jpg

Học sinh khối 11 thi tháo lắp súng tiểu liên AK

Hội thao diễn ra trong 1 ngày với sự tham gia của ba khối lớp 10,11 và 12. Đối với khối lớp 10 các em thi băng bó cứu thương; khối lớp 11 thi tháo, lắp súng tiểu liên AK và ném lựu đạn xa đúng hướng, trúng đích; khối lớp 12 thi chạy vũ trang 800m có vác súng tiểu liên AK.

Mục đích tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng - an ninh năm học 2019 - 2020 lần này là nhằm đánh giá chất lượng dạy và học môn giáo dục quốc phòng - an ninh trong nhà trường góp phần nâng cao trình độ quản lý, tổ chức thực hiện nội dung chương trình môn học, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện cho học sinh trong nhà trường, đồng thời  lựa chọn những học sinh xuất sắc tham dự hội thao giáo dục quốc phòng - an ninh cấp tỉnh./.

Dương Lan