Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 13, khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019

 

Ngày 09/1/2019, Uỷ ban MTTQ huyện Bắc Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 13, khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Năm 2018, công tác Mặt trận toàn huyện đã đạt được một số chỉ tiêu quan trọng mà chương trình, nghị quyết đã đề ra, Ban thường trực Ủy  ban MTTQ huyện và các cơ sở đã phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp tiếp xúc cử tri được 332 cuộc với trên 23 nghìn đại biểu cử tri; tuyên truyền vận động nhân dân hiến gần 36.135m2 đất để xây dựng nhà văn hóa, trường học, đường giao thông, xây mới gần 10.625m đường bê tông xi măng phục vụ đời sống dân sinh. Vận động phong trào "Tết vì người nghèo" và nạn nhân chất độc da cam/dioxin xuân mậu tuất 2018 tiếp nhận được trên 500 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây 6 nhà đại đoàn kết với số tiền gần 120 triệu đồng, tặng 50 xuất quà tết cho người nghèo với số tiền 130 triệu đồng, tiếp nhận và chuyển 350 chiếc chăn ấm cho các trường học bán trú thuộc xã khó khăn... Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã có trên 80,23% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, trên 51,6% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa.

 Nhân dịp này Ủy ban MTTQ huyện đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2018./.

 

Hồng Thuyên