Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Xã Bắc Sơn diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018

Trong hai ngày 13 và 14 tháng 11 xã Bắc Sơn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018.

Nội dung diễn tập gồm: Giai đoạn 1 Chuyển xã vào trạng thái có tình huống; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn àng chiến đấu tăng cường; giai đoạn 2 chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; giai đoạn 3 chuyển xã vào tình trạng chiến tranh; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; phòng tránh đánh địch tiến công hỏa lực; không rõ nội dung tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và diễn tập thực binh Lễ ra mắt trung đội Dân quân tự vệ. Trong quá trình diễn tập nhiệm vụ quốc phòng – an ninh được kết hợp với nhiệm vụ kinh tế như: làm đường giao thông nông thôn, công tác thủy lợi và một số công trình phúc lợi khác.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng  tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”/.

                                                                                        Lộc Huệ