Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

42 cán bộ y tế tại huyện Bắc Sơn được tập huấn về tiêm chủng mở rộng

Ngày 23/5/2023, Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn tổ chức hội nghị tập huấn công tác tiêm chủng mở rộng năm 2023. Dự lớp tập huấn có 42 học viên là Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng, cán bộ phụ trách chương trình tiêm chủng mở rộng của Trạm Y tế các xã, thị trấn và cán bộ khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản & phụ sản, khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS-ATTP-YTCC và dinh dưỡng thuộc Trung tâm Y tế huyện.

Tập huấn công tác tiêm chủng mở rộng tại TTYT huyện Bắc Sơn

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên là cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh truyền đạt các kiến thức cơ bản của Nghị định số 104/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hoạt động tiêm chủng; Thông tư số 34/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hoạt động tiêm chủng; Thông tư 38/TT-BYT ngày 17/10/2017 của bộ Y tế về việc ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc; Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 về thay thế quyết định số 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 về việc ban hành hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em và các văn bản liên quan đến công tác tiêm chủng; hướng dẫn sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý thông tin phần mềm tiêm chủng quốc gia.

Qua lớp tập huấn, 100% học viên đã lĩnh hội được cơ bản nội dung các văn bản liên quan đến công tác tiêm chủng cũng như sử dụng thành phần mềm tiêm chủng. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiêm chủng mở rộng tại địa phương trong thời gian tới.

                                                                           Đinh Văn Khoan

                                                                        TTYT huyện Bắc Sơn