Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

60 học viên được tập huấn trồng và chăm sóc cây quýt

Trong 2 ngày 14 và 15/7/2020, Sở Khoa học - Công nghệ phối hợp với Hội Nông dân huyện Bắc Sơn tổ chức tập huấn trồng, chăm sóc và xử lý giảm hạt quýt Bắc Sơn cho 60 hội viên nông dân hai xã Chiến Thắng và Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn.

quyt.jpg

Chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu rau quả Trung ương

truyền đạt kiến thức, kỹ thuật chăm sóc và xử lý giảm hạt cho quýt Bắc Sơn

Hai xã Chiến Thắng và Bắc Quỳnh hiện có hơn 200ha quýt Bắc Sơn với hàng trăm hộ nông dân tham gia trồng quýt. Trong quá trình chăm sóc, nông dân vẫn còn làm theo thói quen, chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật nên chất lượng quả chưa cao, vẫn còn nhiều hạt.

 Tại lớp tập huấn, các học viên được chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu rau quả Trung ương truyền đạt kiến thức, kỹ thuật chăm sóc và xử lý giảm hạt cho quýt Bắc Sơn, như: chọn đất trồng, mật độ trồng, cách đào hố, bón lót, trồng cây, chăm sóc sau khi trồng, kỹ thuật cắt tỉa, phòng trừ các loại sâu hại, bệnh hại...

Qua buổi tập huấn, hội viên nông dân nắm được những vấn đề cơ bản cần và đủ để chăm sóc cây quýt Bắc Sơn phát triển tốt, cho năng suất, chất lượng quả tốt hơn./.

Hoàng Lan