Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2923/QĐ-UBND QĐ Về việc công nhận kết quả tuyển dụng và phê duyệt danh sách trúng tuyển viên chức năm 2022
397/TB-HĐTD TB kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyền dụng viên chức năm 2022
135/TB-UBND TB Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022
134/TB-UBND TB sửa, đổi một số nội dung tại Thông báo số 120/TB-UBND ngày 06/7/2022
124/TB-HĐTD TB về việc tổ chức thu lệ phí và giải đáp vướng mắc liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức, năm 2022
124/TB-HĐTD TB Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2022
120/TB-UBND TB Sửa, đổi một số nội dung tại Thông báo số 92/TB-UBND ngày 03/6/2022 về tuyển viên chức năm 2022
DS Đăng ký tuyển dụng Viên chức năm 2022 (tính đến ngày 29/6/2022)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 ĐẾN NGÀY 27/6/2022
92/TB-UBND TB tuyển dụng viên chức huyện Bắc Sơn năm 2022
239a/TB-TCTK TB Tuyển dụng công chức năm 2022
110/TB - TCTK TB Tuyển dụng công chức thông kê năm 2022
BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020
78/TB-UBND TB về địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 tại UBND huyện Bắc Sơn
163/TB-UBND TB về việc tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020
143/TB-UBND TB kết quả điểm xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự thuộc Ủy ban nhân dân xã Nhất Tiến, năm 2020
95/TB-UBND TB kết quả chúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
94/TB-UBND TB Kết quả điểm chấm phúc khảo thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
2328/QĐ-UBND QĐ về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020
265/TB-VP TB Về địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn
265/TB-VP TB Về địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn
Mẫu đơn đề nghị phúc khảo bài thi
87/TB-UBND TB kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
86/TB-UBND TB Danh sách người đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020
81/TB-HĐTD THÔNG BÁO Thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
1320/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả thi vòng 1 và thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
Danh sách phòng thi các thí sinh dự tuyển viên chức năm 2020 và lịch thi trắc nghiệm trên máy
HƯỚNG DẪN THÍ SINH THAM GIA PHẦN THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH
95/TB-UBND TB kết quả chúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
74/TB-UBND TB danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020
66/TB-UBND TB về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
62/TB-HĐKTSH TB hình thức và nội dung kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuyển.
61/TB-HĐTD TB về việc tổ chức thu lệ phí và triệu tập thí sinh dự thi, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
60/TB-HĐTD TB hình thức và nội dung thi tuyển viên chức năm 2020
59/TB-UBND TB Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức và thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đặc cách năm 2020
1100/QĐ-UBND QĐ về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức huyện Bắc Sơn năm 2020
57/TB-UBND Sửa đổi, bổ sung thông báo tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự thuộc Ủy ban nhân dân xã Nhất Tiến năm 2020
57/TB-UBND TB sửa đổi, bổ sung thông báo tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự thuộc Ủy ban nhân dân xã Nhất Tiến năm 2020
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (tính đến hết ngày 28/4/2020)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (tính đến hết ngày 27/4/2020)