Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
11-CV/HU Triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022
77 - CV/BTGHU Phát động Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021)
27-KH/HU KH Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021
26-KH/HU KH Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
29 - KH/BTGHU KH Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021)”
01/BVĐ V/v Đóng góp xây dựng Quỹ Hội Người cao tuổi năm 2020
04 - BC/HU TB tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
728-TB/HU TB thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
03 - QĐ/TBTCP QĐ thành lập Tổ phụ trách các gian hàng giới thiệu các thành tựu, sản phẩm địa phương phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Sơn lần thứ XXII
01-TB/TBTCPV TB Phân công nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chuẩn bị các gian trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Sơn lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025
01 -TB/TBTT TB Phân công nhiệm vụ Tiểu ban Tuyên truyền và trang trí khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Sơn lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025
01 - KH/TBTT KH Tuyên truyền và trang trí khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Sơn lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025
TÓM TẮT DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXII
Thư kêu gọi vân động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 và ủng hộ đồng bào bị thại hại do thiên tai gây ra
1415-CV/HU Đẩy mạnh tuyên truyền trang trí khánh tiến đại hội đảng bộ các cấp 2015-2020
16-KH/BVĐ KH triển khai vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông nhân huyện Bắc Sơn năm 2020
33/MTTQ-BTT V/v đôn đốc ủng hộ xây dựng các công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2020)
62-HD/BTGHU HD tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)
Danh sách nhà trọ miễn phí, nhà trọ giá rẻ phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia của ĐTNCS Hồ Chí Minh huyện Bắc Sơn
133 - KH/HU KH thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân