Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3353/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dương Văn Nhượng
3336/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Đường Văn Hùng
3313/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dương Văn Ưu
3297/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Trịnh Thị Hậu
2979/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Hoàng Doãn Mỵ
2978/QĐ-XPHC QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Dương Thị Điệp
1779/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính
1736/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dương Văn Thành
1735/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dương Văn Thành
1632/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Trần Công Kế
1629/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Trần Văn Lưng
1576/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Hoàng Thị Vấn
1554/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Dương Thị Hương
1504/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dương Đình Mìn
1293/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Văn Đoàn
1289/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Lương Thị Nội
1191/XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dương Công Thào
1125/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Lường Văn Xuân
968/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dương Văn Thành
863/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Phùng Văn Dùng
655/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Dương Công Học
652/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Hoàng Đình Bửu
623/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dương Công Toản
606/UBND-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Vy Thị Hoạt
578/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính
576/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính
441/QĐ-UBND QĐ Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
439/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Vũ Văn Quân
425/QĐ-XPHC QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyến Viết Trãi
3593/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Lâm Văn Mùi
3259/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Nguyễn Thanh Biên
3258/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Hoàng Thọ Huế
3250?QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Nguyễn Thị Phương Liên
2933/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Phan Văn Thái
2878/QĐ-XPVPHC QĐ Bổ sung một phần quyết định trong xửphạt vi phạm hành chính vềlĩnh vực đất đaiđối với ông Hoàng Công Hòa
2798/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dương Công Ngân
2795/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Hoàng Minh Tấn
2547/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Hoàng Công Hòa
2378 QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dương Quý An