Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2545/QĐ-UBND QĐ công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất Lâm trường Bắc Sơn, thôn Vũ Lâm, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn
2544/QĐ-UBND QĐ kết quả chúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất ao trạm giống cũ thuộc khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn
47/TB-DGHDVH Thông báo đấu giá tài sản số 47/TB-DGHDVH
46/TB-DGHDVH Thông báo đấu giá tài sản
09/TB-TTPTQĐ TB kết quả đánh giá hồ sơ, chấm điểm, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
08/TB-TTPTQĐ TB kết quả đánh giá hồ sơ, chấm điểm, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
07/TB-TTPTQĐ TB Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất Lâm Trường Bắc Sơn thuộc thôn vũ Lâm, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
06/TB-TTPTQĐ TB Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất Ao trạm giống cũ thuộc khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn
510/QĐ-UBND QĐ Về việc thành lập Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2,huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
03/TB-TCKH TB Công khai về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản là Cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở Huyện ủy huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
146/TB-UBND TB về việc tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2