Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2958/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Long Hưng, xã Long Đống, huyệ Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lê 1/500
143/TB-UBND TB Lấy ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
510/QĐ-UBND QĐ Về việc thành lập Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2,huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
33/KH-UBND KH Tổ chức công bố điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
16/TB-UBND TB Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
245 TB Lấy ý kiến đóng góp về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bắc Sơn
3522/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng đối với ông Phạm Văn Thường
195/TB-UBND TB Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
159/TB-UBND TB Về việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
TB niêm yết công khai để lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000. Địa điểm: Tại thị trấn Bắc Sơn, xã Bắc Quỳnh và xã Long Đống
07 /TB-UBND TB về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
205/TB-UB Thông báo lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn