Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
248/TB-UBND TB Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xem xét các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện năm 2022
11/TB-HĐND TB Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026
246/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 28 tháng 10 năm 2021
236/TB-UBND TB Kết luận Họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 10 năm 2021
235/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 15 tháng 10 năm 2021
215/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 28 tháng 9 năm 2021
210/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 15 tháng 9 năm 2021
196/TB-UBND TB Kết luận Họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 9 năm 2021
195/TB-UBND TB Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
174/TB-UBND TB Kết luận Họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 8 năm 2021
159/TB-UBND TB về việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
06/GM-HĐND GM dự kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
154/TB-UBND TB Kết luận Họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 7 năm 2021
03/TB-VP TB Về viêc̣ giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng Ban Tiếp công dân huyện Bắc Sơn
146/TB-UBND TB Về việc tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Bắc Sơn2
01/TB-HĐND TB dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ II HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
143/TB-UBND TB Kết luận Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm đánh giá công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
135/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 15 tháng 6 năm 2021
134/TB-UBND TB Kết luận Họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 6 năm 2021
132/TB-UBND TB kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện tại cuộc họp bàn các giải pháp tiếp nhận và cách ly công dân từ các tỉnh có dịch trở về địa phương.
112/TB-UBND TB kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 17 tháng 5 năm 2021
100/TB-UBND TB kết luận Họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 5 năm 2021
704/QĐ-UBND QĐ Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
89/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 15 tháng 4 năm 2021
88/TB-UBND TB Kết luận Họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 4 năm 2021
80/TB-UBND TB Lấy ý kiến đóng góp về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Huyện Bắc Sơn
42/TB-UBND TB Kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021
31/TB-UBND TB Về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026
27/TB-UBND TB Kết luận họp thành viên UBND huyện mở rộng tháng 02/2021
15/TB-UBND TB số thôn, khối phố trên địa bàn huyện Bắc Sơn
09/TB-UBND TB Kết luận của đồng chí Lộc Quang Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước huyện tại cuộc họp tổng kết công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2020, triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021
05/TB-UBND TB kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 01 năm 2021
222/TB-UBND TB Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 11 năm 2020
212/TB-UBND TB Về việc lấy ý kiến nhân dân hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
93/TB-HĐND TB về dự kiến nội dung kỳ họp cuối năm HĐND huyện Bắc Sơn khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2020
188/TB-UBND TB kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 10 năm 2020
177/TB-UBND TB Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Sơ kết 9 tháng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
161/TB-UBND TB kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Chiến Thắng
145/TB-UBND TB đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển, khai thác tài sản trí tuệ giai đoạn 2020 - 2030
141/TB-UBND TB về việc thay đổi người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Bắc Sơn