Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
05/TB-UBND TB kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 01 năm 2021
222/TB-UBND TB Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 11 năm 2020
212/TB-UBND TB Về việc lấy ý kiến nhân dân hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
93/TB-HĐND TB về dự kiến nội dung kỳ họp cuối năm HĐND huyện Bắc Sơn khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2020
188/TB-UBND TB kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 10 năm 2020
177/TB-UBND TB Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Sơ kết 9 tháng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
161/TB-UBND TB kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Chiến Thắng
145/TB-UBND TB đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển, khai thác tài sản trí tuệ giai đoạn 2020 - 2030
141/TB-UBND TB về việc thay đổi người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Bắc Sơn
94/GM-UBND GM Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư côn
130/TB-UBND TB Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 8 năm 2020
122/TB-UBND TB giới thiệu chức vụ và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
121/TB-UBND TB giới thiệu chức vụ và chữ ký của Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
17/TN-UBND TN đề nghị ủng hộ kinh phí mua ghế đá, trồng cây xanh tại khuôn viên Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn
89/TB-UBND TB Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 6 năm 2020
64/TB-UBND Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 5 năm 2020
05/TB-VP TB giới thiệu chức danh chữ ký của Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Bắc Sơn
56/UBND-VP TB về việc chuyển địa điểm làm việc của Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện
15/TB-CNVPDKDD TB về việc chuyển trụ sở làm việc của chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Sơn
53 /TB-UBND TB Kế hoạch tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trƣởng quân sự thuộc Ủy ban nhân dân xã Nhất Tiến năm 2020
50 /TB-UBND TB Sửa đổi, bổ sung thông báo tuyển dụng viên chức huyện Bắc Sơn năm 2020
04/TB-UBND TB tuyển dụng viên chức huyện Bắc Sơn năm 2020
32 /TB-UBND TB kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 3 năm 2020
27 /TB-UBND TB kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thống nhất về hoạt động Đài truyền thanh cơ sở
21/TB-UBND TB kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 02 năm 2020
14 /TB-UBND TB kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 01 năm 2020
10/TB-UBND TB về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
04/TB-UBND TB về số thông khối phố trên địa bàn huyện Bắc Sơn
03/TB-UBND TB về việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý và điều hành VNPT-iOffice tại UBND huyện Băc Sơn
224/TB-UBND TB Lịch đi thăm, tặng quà trong dịp Lễ Noel năm 2019
217 /TB-UBND TB Kết quả xét danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2019
192/TB-UBND TB công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2019
194/TB-UBND TB Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 10 năm 2019
168 /TB-UBND TB Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 9 năm 2019
129 /TB-UBND TB kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 8 năm 2019
16 /CTr-UBND Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 8 năm 2019
120/TB-UBND TB danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2019
119/TB-UBND TB về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
114/TB-UBND TB Về việc bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức hộ tịch Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn
113 /TB-UBND TB kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 7 năm 2019