Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
188/TB-UBND TB kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 10 năm 2020
177/TB-UBND TB Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Sơ kết 9 tháng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
161/TB-UBND TB kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Chiến Thắng
145/TB-UBND TB đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển, khai thác tài sản trí tuệ giai đoạn 2020 - 2030
141/TB-UBND TB về việc thay đổi người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Bắc Sơn
94/GM-UBND GM Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư côn
130/TB-UBND TB Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 8 năm 2020
122/TB-UBND TB giới thiệu chức vụ và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
121/TB-UBND TB giới thiệu chức vụ và chữ ký của Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
17/TN-UBND TN đề nghị ủng hộ kinh phí mua ghế đá, trồng cây xanh tại khuôn viên Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn
89/TB-UBND TB Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 6 năm 2020
64/TB-UBND Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 5 năm 2020
05/TB-VP TB giới thiệu chức danh chữ ký của Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Bắc Sơn
56/UBND-VP TB về việc chuyển địa điểm làm việc của Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện
15/TB-CNVPDKDD TB về việc chuyển trụ sở làm việc của chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Sơn
53 /TB-UBND TB Kế hoạch tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trƣởng quân sự thuộc Ủy ban nhân dân xã Nhất Tiến năm 2020
50 /TB-UBND TB Sửa đổi, bổ sung thông báo tuyển dụng viên chức huyện Bắc Sơn năm 2020
04/TB-UBND TB tuyển dụng viên chức huyện Bắc Sơn năm 2020
32 /TB-UBND TB kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 3 năm 2020
27 /TB-UBND TB kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thống nhất về hoạt động Đài truyền thanh cơ sở
21/TB-UBND TB kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 02 năm 2020
14 /TB-UBND TB kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 01 năm 2020
10/TB-UBND TB về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
04/TB-UBND TB về số thông khối phố trên địa bàn huyện Bắc Sơn
03/TB-UBND TB về việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý và điều hành VNPT-iOffice tại UBND huyện Băc Sơn
224/TB-UBND TB Lịch đi thăm, tặng quà trong dịp Lễ Noel năm 2019
217 /TB-UBND TB Kết quả xét danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2019
192/TB-UBND TB công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2019
194/TB-UBND TB Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 10 năm 2019
168 /TB-UBND TB Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 9 năm 2019
129 /TB-UBND TB kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 8 năm 2019
16 /CTr-UBND Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 8 năm 2019
120/TB-UBND TB danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2019
119/TB-UBND TB về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
114/TB-UBND TB Về việc bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức hộ tịch Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn
113 /TB-UBND TB kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 7 năm 2019
100/TB-UBND TB phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã trong việc tổ chức lấy ý kiến cử tri Phương án nhập xã Bắc Sơn với xã Quỳnh Sơn
96/TB-UBND Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2019
94 /TB-UBND Thông báo Công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019 vào UBND huyện Bắc Sơn
Báo cáo tóm tắt phương án nhập xã Bắc Sơn với xã Quỳnh Sơn