Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
122/TB-UBND TB giới thiệu chức vụ và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
121/TB-UBND TB giới thiệu chức vụ và chữ ký của Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
17/TN-UBND TN đề nghị ủng hộ kinh phí mua ghế đá, trồng cây xanh tại khuôn viên Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn
89/TB-UBND TB Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 6 năm 2020
64/TB-UBND Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 5 năm 2020
05/TB-VP TB giới thiệu chức danh chữ ký của Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Bắc Sơn
56/UBND-VP TB về việc chuyển địa điểm làm việc của Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện
15/TB-CNVPDKDD TB về việc chuyển trụ sở làm việc của chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Sơn
53 /TB-UBND TB Kế hoạch tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trƣởng quân sự thuộc Ủy ban nhân dân xã Nhất Tiến năm 2020
50 /TB-UBND TB Sửa đổi, bổ sung thông báo tuyển dụng viên chức huyện Bắc Sơn năm 2020
04/TB-UBND TB tuyển dụng viên chức huyện Bắc Sơn năm 2020
32 /TB-UBND TB kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 3 năm 2020
27 /TB-UBND TB kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thống nhất về hoạt động Đài truyền thanh cơ sở
21/TB-UBND TB kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 02 năm 2020
14 /TB-UBND TB kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 01 năm 2020
10/TB-UBND TB về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
04/TB-UBND TB về số thông khối phố trên địa bàn huyện Bắc Sơn
03/TB-UBND TB về việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý và điều hành VNPT-iOffice tại UBND huyện Băc Sơn
224/TB-UBND TB Lịch đi thăm, tặng quà trong dịp Lễ Noel năm 2019
217 /TB-UBND TB Kết quả xét danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2019
192/TB-UBND TB công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2019
194/TB-UBND TB Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 10 năm 2019
168 /TB-UBND TB Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 9 năm 2019
129 /TB-UBND TB kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 8 năm 2019
16 /CTr-UBND Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 8 năm 2019
120/TB-UBND TB danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2019
119/TB-UBND TB về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
114/TB-UBND TB Về việc bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức hộ tịch Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn
113 /TB-UBND TB kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 7 năm 2019
100/TB-UBND TB phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã trong việc tổ chức lấy ý kiến cử tri Phương án nhập xã Bắc Sơn với xã Quỳnh Sơn
96/TB-UBND Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2019
94 /TB-UBND Thông báo Công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019 vào UBND huyện Bắc Sơn
Báo cáo tóm tắt phương án nhập xã Bắc Sơn với xã Quỳnh Sơn
79 /TB-UBND TB về việc thí điểm thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tại UBND huyện Bắc Sơn
77/TB-ĐKT TB kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và viêc thực hiê ̣n kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2019 tại Ủy ban nhân dân xã Chiêu Vũ
57/TB-HĐND Thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ mười HĐND huyện Bắc Sơn khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021
52/TB-UBND TB công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý I năm 2019
30 /TB-BCĐ TB phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện Bắc Sơn
35 /GM-UBND GM họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 3 năm 2019
27 /GM-UBND GM Họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 02 năm 2019