Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
158/TB-UBND TB Kết luận Họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 9 năm 2022
157/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 15 tháng 9 năm 2022
155/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 29 tháng 8 năm 2022
146/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 15 tháng 8 năm 2022
143/TB-UBND TB Lấy ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
140/GM-UBND GM Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 06 tháng triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”
140/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 28 tháng 7 năm 2022
128/TB-UBND TB Kết luận Họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 7 năm 2022
126/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 15 tháng 7 năm 2022
30/GM-HĐND GM Dự kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
103/TB-UBND TB Kết luận Họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 6 năm 2022
102/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 15 tháng 6 năm 2022
90/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 30 tháng 5 năm 2022
88/TB-UBND TB Kết luận Họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 5 năm 2022
78/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 16 tháng 5 năm 2022
76/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 28 tháng 4 năm 2022
66/TB-UBND TB Kết luận Họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 4 năm 2022
64/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 15 tháng 4 năm 2022
53/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 28 tháng 3 năm 2022
47/TB-UBND Tb kết luật họp Thành viên UBND huyện tháng 3 năm 2022
40/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 28 tháng 02 năm 2022
31/TB-UBND TB Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
30/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 15 tháng 02 năm 2022
03/TB-PTCKH TB Công khai về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản là Cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở Huyện ủy huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
23/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 28 tháng 01 năm 2022
20/TB-UBND TB Kết luận họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 01 năm 2022
16/TB-UBND TB Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
13/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 17 tháng 01 năm 2022
16/GM-UBND GM Dự họp trực tuyến 3 cấp về Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2021, triển khai công tác năm 2022
29/12/2021 TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 28 tháng 12 năm 2021
276/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 15 tháng 12 năm 2021
1644/TB-CAH TB về việc lựa chọn, tổ chức đấu giá tài sản
248/TB-UBND TB Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xem xét các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện năm 2022
11/TB-HĐND TB Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026
246/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 28 tháng 10 năm 2021
236/TB-UBND TB Kết luận Họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 10 năm 2021
235/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 15 tháng 10 năm 2021
215/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 28 tháng 9 năm 2021
210/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 15 tháng 9 năm 2021
196/TB-UBND TB Kết luận Họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 9 năm 2021