Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
94/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động đầu tư xây dựng Dự án đầu tư Nhà máy chế biến gỗ Bắc Sơn đối với Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển VFOREST – Nhà máy chế biến gỗ Bắc Sơn, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
32/UBND-VP V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
02/CTr-UBND CT Công tác của UBND huyện tháng 01 năm 2021
08/KH-UBND KH hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2021
06/KH-UBND KH Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu và Lễ hội năm 2021
04/KH-BTC KH tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp huyện Bắc Sơn lần thứ IX, năm 2021
349/KH-UBND KH Bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2021
130/KH-UBND KH tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Tân Sửu năm 2021
1524/UBND-PNN V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn
146/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoặch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
240/KH-UBND KH Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
21/CTr-UBND Chương trình công tác của UBND huyện tháng 12 năm 2020
736 /BC-UBND BC kết quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ngày 30 tháng 11 năm 2020
234/KH-BCĐ KH triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 (Từ ngày 10/11/2020 - 10/12/2020)
701/BC-UBND BC Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2020
697 /BC-UBND BC Kết quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ngày 16 tháng 11 năm 2020
232/KH-UBND KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020)
229/KH-UBND KH tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Bắc Sơn năm 2020
225/KH-UBND KH thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức
626/BC-UBND BC công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2020
210/KH-BTC KH tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Bắc Sơn (01/12/1960 – 01/12/2020); đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và đón Bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
208/KH-UBND KH tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới (1950 - 2020)
207/KH-UBND KH thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2020
577/BC-UBND BC Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 9, phương hướng nhiệm vụ tháng 10 năm 2020
3221/QĐ-XPVPHC QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Bà Lưu Thị Duyên
3220/QĐ-XPVPHC QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với ông Nguyễn Đức Thuận
3219/QĐ-XPVPHC QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với bà Chu Thị Mỹ Duyên
3218/QĐ-XPVPHC QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Bà Dương Thị Mơ
156/KH-UBND KH tổ chức thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1077/UBND-VHTT V/v thực hiện hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 trong các hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn
193/KH-UBND KH tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020
1063 V/v tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII
986/BCĐ V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
989/UBND-VP V/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 14/8/2020 của Văn phòng Chính phủ
516/BC-UBND BC công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2020
20/CĐ-UBND CĐ Về việc chủ động ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão số 4 năm 2020 (bão Higos)
948/UBND-VP V/v thực hiện Thông báo kết luận số 428/TB-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn
935/UBND-VHTT V/v thực hiện Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
13/TTr-UBND CT Công tác của UBND huyện tháng 8 năm 2020
911/UBND-VP V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống COVID - 19