Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
598/BC-UBND BC Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 9, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2022
240/KH-UBND KH Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 và khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
1343/UBND-VHTT V/v tuyên truyền kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên (25/9/1936 - 25/9/2022) và 82 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2022)
541/BC-UBND BC Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 8, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
227/KH-UBND KH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 82năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2022)
1205/UBND-VHTT V/v treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 77năm ngàyCách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022 vàQuốckhánhnước CHXHCNViệtNam (02/9/1945-02/9/2022)
1131/UBND-VHTT V/v cung cấp thông tin và phản hồi thông tin báo chí
196/KH-UBND KH Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với đoàn viên thanh niên, hội viên nông dân, năm 2022
1083/UBND-CCT V/v tăng cường các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn
488/BC-UBND BC Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 7, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022
388/BC-UBND BC Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 6, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2022
2332/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Lương Đình Trọng
168/KH-UBND KH Về việc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, tháng hành động vì môi trường năm 2022
730/BCĐ V/v thực hiện Luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần Lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2022
645/UBND-VHTT V/v Truyền thông Lễ phát động triển khai Nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” và phát triển tài khoản thanh toán điện tử (12/5/2022); các hoạt động truyền thông sau Lễ phát động
01/2022/QĐ-UBND QĐ Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Bắc Sơn
1013/QĐ QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; an ninh, trật tự đối với ông Lương Đình Ngôn
991/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dương Công Tiến
990/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dương Công Long
205/BC-UBND BC Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 4, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022
867/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với bà Nguyễn Thị Phương
802/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Nông Thị Na
801/UBND-XLVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Ban Thị Thủy
435/UBND-VHTT V/v tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh
400/UBND-VHTT V/v Lấy ý kiến Nhân dân vềnội dung Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
368/UBND-PLĐTBXHDT V/v phối hợp tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em năm 2022
351/UBND-CAH V/v cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
146/BC-UBND BC Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình pháttriển Kinh tế -Xã hội tháng 3,phương hướng nhiệmvụ trọng tâm tháng 4 năm 2022
80/KHUBND KH Nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2022
249/UBND-TNMT V/v tuyên tuyền thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong đăng ký thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai
524/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Long Văn Tiến
243/UBND-VHTT V/v triển khai công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về di sản địa chất, Công viên địa chất Lạng Sơn
36/KH-UBND KH Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”
33/KH-UBND KH Tổ chức công bố điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
32/KH-UBND KH thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Sơn năm 2022
31/KH-HĐPB KH Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bắc Sơn năm 2022
235/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp
134/UBND-VP V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
84/UBND-VP V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
207/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng đối với ông Trần Văn Châu