Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
141/KH-UBND KH triển khai, thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
211/BC-UBND BC công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2021
449/UBND-VHTT V/v trang trí địa điểm bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
12/CTr-UBND CT công tác của UBND huyện tháng 4 năm 2021
132/KH-UBND KH triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn huyện Bắc Sơn
378/UBND-PNV V/v triển khai thực hiện tinh giản biên chế kỳ II năm 2021
96/KH-UBND KH tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021
10/CTr-UBND Chương trình công tác tháng 3 năm 2021
71/KH-UBND KH Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021
177/UBND-VHTT V/v đẩy mạnh triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone
08/CTr-UBND CT công tác của UBND huyện tháng 02 năm 2021
135/UBND-VP V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
52/BC-UBND BC Kết quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ngày 28 tháng 01 năm 2021
225/QĐ-UBND QĐ về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026
116/UBND-VP V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
33/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm - xây dựng điểm du lịch cộng đồng Hoan Trung, xã Chiến Thắng năm 2021
30/KH-UBND KH thực hiện công tác phát triển du lịch trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2021
194/QĐ-UBND QĐ Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
94/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động đầu tư xây dựng Dự án đầu tư Nhà máy chế biến gỗ Bắc Sơn đối với Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển VFOREST – Nhà máy chế biến gỗ Bắc Sơn, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
32/UBND-VP V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
02/CTr-UBND CT Công tác của UBND huyện tháng 01 năm 2021
08/KH-UBND KH hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2021
06/KH-UBND KH Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu và Lễ hội năm 2021
04/KH-BTC KH tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp huyện Bắc Sơn lần thứ IX, năm 2021
349/KH-UBND KH Bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2021
130/KH-UBND KH tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Tân Sửu năm 2021
1524/UBND-PNN V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn
146/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoặch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
240/KH-UBND KH Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
21/CTr-UBND Chương trình công tác của UBND huyện tháng 12 năm 2020
736 /BC-UBND BC kết quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ngày 30 tháng 11 năm 2020
234/KH-BCĐ KH triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 (Từ ngày 10/11/2020 - 10/12/2020)
701/BC-UBND BC Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2020
697 /BC-UBND BC Kết quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ngày 16 tháng 11 năm 2020
232/KH-UBND KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020)
229/KH-UBND KH tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Bắc Sơn năm 2020
225/KH-UBND KH thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức
626/BC-UBND BC công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2020
210/KH-BTC KH tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Bắc Sơn (01/12/1960 – 01/12/2020); đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và đón Bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
208/KH-UBND KH tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới (1950 - 2020)