Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1613/UBND-KT&HT V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh Covid-19
261/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về Phát triển hạ tầng kinh tế -
260/KH-UBND KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Tổ chức hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bắc Sơn
1579/UBND-KTHT V/v triển khai Kế hoạch Tổ chức hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn huyện Bắc Sơn đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
147/TTr V/v đôn đốc nộp bài dự thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
3763/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Lương Đình Toản
3762/XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Triệu Văn Thiệp
3764/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Lâm Thị Lệ
1432/UBND-VHTT V/v tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin
1431/UBND-VHTT V/v triển khai công tác trang trí tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày Thành lập tỉnh Lạng Sơn
29/CT-UBND CT về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022
1406/UBND-TTr V/v triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
293/KH-UBND KH Phát triển Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Quỳnh giai đoạn 2021 - 2025
1345/UBND-VHTT V/v tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên (25/9/1936 - 25/9/2021) và 81 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2021)
1320/UBND-VHTT V/v tăng cường tuyên truyền Thông điệp 5T - “Pháo đài” chống dịch Covid-19
1279/UBND-VP V/v cho phép hoạt động trở lại một số loại hình dịch vụ trên địa bàn huyện
1274/UBND-VHTT V/v triển khai, thực hiện cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”
3457/QĐ-UBND QĐ Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026
1197/UBND-VHTT V/v tuyên truyền đăng ký tiêm chủng trực tuyến và cài đặt Sổ sức khỏe điện tử
3069/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Hoàng Doãn Vịnh
3068/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Dương Thị Ngoan
3067/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Nguyễn Thị Phượng
1152/UBND-VHTT V/v đẩy mạnh triển khai quét mã QR tại các địa điểm công cộng
212/KH-UBND KH tổ chức Hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2021
18/CTr-UBND CT Công tác của UBND huyện tháng 8 năm 2021
210/KH-UBND KH Phát triển đồng bộ lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân giai đoạn 2021-2025
206/UBND-VHTT KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2021) và khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Bắc Sơn lần thứ IX năm 2021
53/NQ-HĐND NQ Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021– 2026
49/NQ-HĐND NQ về một số giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2021
936/UBND-KT&HT V/v tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn huyện Bắc Sơn giai đoạn 2021 -2025
16/CTr-UBND CT công tác của UBND huyện tháng 7 năm 2021
895/UBND-VHTT V/v đẩy mạnh việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
189/KH-BCĐ KH Tổ chức vận động Hiến máu tình nguyện năm 2021
875/UBND-VP V/v cho phép hoạt độngtrở lại một số loại hình dịch vụ trên địa bàn huyện
845/UBND-VP V/v thực hiện Thông báo kết luận số 339/TB-UBND ngày 23/6/2021 của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn
816/BCĐ-QLTT V/v tăng cường kiểm soát, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu,bò, sản phẩm từtrâu bò từ nước ngoài vào Việt Nam
373/BC-UBND BC Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình phát triển Kinh tế -Xã hội tháng 6, phương hướng nhiệm vụ tháng 7 năm 2021
1743/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Nguyễn Văn Duẩn
15/Ctr-UBND Chương trình công tác của UBND huyện tháng 6 năm 2021
717/UBND-VHTT V/v tăng cường tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông