Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1320/UBND-VHTT V/v tăng cường tuyên truyền Thông điệp 5T - “Pháo đài” chống dịch Covid-19
1279/UBND-VP V/v cho phép hoạt động trở lại một số loại hình dịch vụ trên địa bàn huyện
1274/UBND-VHTT V/v triển khai, thực hiện cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”
1197/UBND-VHTT V/v tuyên truyền đăng ký tiêm chủng trực tuyến và cài đặt Sổ sức khỏe điện tử
3069/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Hoàng Doãn Vịnh
3068/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Dương Thị Ngoan
3067/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Nguyễn Thị Phượng
1152/UBND-VHTT V/v đẩy mạnh triển khai quét mã QR tại các địa điểm công cộng
212/KH-UBND KH tổ chức Hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2021
18/CTr-UBND CT Công tác của UBND huyện tháng 8 năm 2021
210/KH-UBND KH Phát triển đồng bộ lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân giai đoạn 2021-2025
206/UBND-VHTT KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2021) và khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Bắc Sơn lần thứ IX năm 2021
53/NQ-HĐND NQ Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021– 2026
49/NQ-HĐND NQ về một số giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2021
936/UBND-KT&HT V/v tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn huyện Bắc Sơn giai đoạn 2021 -2025
16/CTr-UBND CT công tác của UBND huyện tháng 7 năm 2021
895/UBND-VHTT V/v đẩy mạnh việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
189/KH-BCĐ KH Tổ chức vận động Hiến máu tình nguyện năm 2021
875/UBND-VP V/v cho phép hoạt độngtrở lại một số loại hình dịch vụ trên địa bàn huyện
845/UBND-VP V/v thực hiện Thông báo kết luận số 339/TB-UBND ngày 23/6/2021 của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn
816/BCĐ-QLTT V/v tăng cường kiểm soát, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu,bò, sản phẩm từtrâu bò từ nước ngoài vào Việt Nam
373/BC-UBND BC Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình phát triển Kinh tế -Xã hội tháng 6, phương hướng nhiệm vụ tháng 7 năm 2021
1743/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Nguyễn Văn Duẩn
15/Ctr-UBND Chương trình công tác của UBND huyện tháng 6 năm 2021
717/UBND-VHTT V/v tăng cường tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông
172/KH-UBND KH Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021) và hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn huyện Băc Sơn năm 2021
171/KH-BCĐ KH Triển khai Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021 (từ ngày 01/6/2021 - 30/6/2021)
170/KH-UBND KH triển khai tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 trên địa bàn huyện Bắc Sơn
621/UBND-VHTT V/v đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR
273/BC-UBND BC Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2021
163/KH-UBND KH Triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn huyện Bắc Sơn
14/CTr-UBND CT Công tác của UBND huyện tháng 5 năm 2021
566/BCĐ V/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với những trường hợp liên quan đến ổ dịch
559/UBND-VP V/v thực hiện Thông báo kết luận số 226/TB-UBND ngày 06/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn
530/UBND-VP V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
520/UBND-VP V/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021
511/UBND-VP V/v thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ
506/UBND-VHTT V/v triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm trong tháng 4, tháng 5 năm 2021 và Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
15/HD-UBND HD thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020, Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
141/KH-UBND KH triển khai, thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025