Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
645/UBND-VHTT V/v Truyền thông Lễ phát động triển khai Nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” và phát triển tài khoản thanh toán điện tử (12/5/2022); các hoạt động truyền thông sau Lễ phát động
01/2022/QĐ-UBND QĐ Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Bắc Sơn
1013/QĐ QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; an ninh, trật tự đối với ông Lương Đình Ngôn
991/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dương Công Tiến
990/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dương Công Long
205/BC-UBND BC Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 4, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022
867/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với bà Nguyễn Thị Phương
802/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Nông Thị Na
801/UBND-XLVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Ban Thị Thủy
435/UBND-VHTT V/v tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh
400/UBND-VHTT V/v Lấy ý kiến Nhân dân vềnội dung Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
368/UBND-PLĐTBXHDT V/v phối hợp tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em năm 2022
351/UBND-CAH V/v cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
146/BC-UBND BC Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình pháttriển Kinh tế -Xã hội tháng 3,phương hướng nhiệmvụ trọng tâm tháng 4 năm 2022
80/KHUBND KH Nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2022
249/UBND-TNMT V/v tuyên tuyền thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong đăng ký thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai
524/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Long Văn Tiến
243/UBND-VHTT V/v triển khai công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về di sản địa chất, Công viên địa chất Lạng Sơn
33/KH-UBND KH Tổ chức công bố điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
32/KH-UBND KH thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Sơn năm 2022
31/KH-HĐPB KH Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bắc Sơn năm 2022
235/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp
134/UBND-VP V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
84/UBND-VP V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
207/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng đối với ông Trần Văn Châu
08/KH-UBND KH Cải cách hành chính huyện Bắc Sơn năm 2022
18/BC-UBND BC Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022
23/UBND-KT&HT V/v đảm bảo trật tự, ATGT hệ thống đường quốc lộ, địa phương và đường GTNT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân năm 2022
03/KH-BCĐ KH Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện quy định về quản lý, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2022
5370/QĐ-UBND QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường và lâm nghiệp
286/KH-BCĐ KH Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022
62/NQ-HĐND NQ về việc thông qua đề án thị trấn Bắc Sơn công nhận đô thị loại V huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
5171/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với ông Nguyễn Văn Trường
5170/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với ông Nông Văn Chung
4564/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Vũ Đình Năm
4535/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Lèo Thị Thượng
4534/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Hoàng Văn Mỳ
1613/UBND-KT&HT V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh Covid-19
261/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về Phát triển hạ tầng kinh tế -
260/KH-UBND KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Tổ chức hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bắc Sơn