Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
08/CTr-UBND CT Công tác của UBND huyện tháng 02 năm 2022
06/CTr-UBND CT Công tác của UBND huyện tháng 01 năm 2022
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
19/TB-HĐND TB Điều chỉnh thời gian tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện Bắc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
17/TB-UBND TB Lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn
17/TB-UBND TB Lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn
17/TB-UBND TB Lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
33/KH-UBND KH Tổ chức công bố điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
32/KH-UBND KH thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Sơn năm 2022
31/KH-HĐPB KH Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bắc Sơn năm 2022
235/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp
134/UBND-VP V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
84/UBND-VP V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
207/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng đối với ông Trần Văn Châu
08/KH-UBND KH Cải cách hành chính huyện Bắc Sơn năm 2022
18/BC-UBND BC Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022
23/UBND-KT&HT V/v đảm bảo trật tự, ATGT hệ thống đường quốc lộ, địa phương và đường GTNT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân năm 2022
03/KH-BCĐ KH Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện quy định về quản lý, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2022
5370/QĐ-UBND QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường và lâm nghiệp
286/KH-BCĐ KH Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
33/KH-UBND KH Tổ chức công bố điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
16/TB-UBND TB Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
03/TB-TCKH TB Công khai về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản là Cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở Huyện ủy huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
03/TB-PTCKH TB Công khai về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản là Cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở Huyện ủy huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
23/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 28 tháng 01 năm 2022
20/TB-UBND TB Kết luận họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 01 năm 2022
16/TB-UBND TB Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
13/TB-UBND TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 17 tháng 01 năm 2022
16/GM-UBND GM Dự họp trực tuyến 3 cấp về Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2021, triển khai công tác năm 2022
29/12/2021 TB Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 28 tháng 12 năm 2021
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
12/PVHTT V/v triể khai tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022
10/PVHTT V/v tuyên truyền phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện quy định về quản lý, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2022
04/PVHTT V/v triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022
01/PVHTT V/v tăng cường tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
316/PVHTT V/v triển khai tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
315/PVHTT V/v triể khai công tá tuyên truyền tháng 01 năm 2022
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
08/PVHTT V/v tuyên truyền thực hiện Nghịquyết số49-NQ/TU, ngày28/9/2021 của BTV Tỉnh ủy về“Chuyển đổi sốtỉnh Lạng Sơn đến năm 2025,định hướng đến năm 2030”
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
09 /TB-UBND TB Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021
08/TB-UBND TB Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021
33/QĐ-UBND QĐ Vê việc công bô công khai dự toá ngân sáh năm 2022 của huyệ Bắc Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
03/GM-UBND GM Dự Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022