Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bắc Sơn: 03 hộ gia đình được vay tín dụng để mua thiết bị phục vụ học tập theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 28/4/2022, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Sơn phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo của huyện và các tổ chức hội nhận ủy thác, giải ngân vốn vay cho 03 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính phục vụ học tập với tổng số tiền 30 triệu đồng.

Description: C:\Users\PVH\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\anh NHCS.JPG

Chương trình cho vay theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua thiết bị phục vụ học tập trực tuyến được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình (đại diện hộ gia đình của HSSV là người đứng tên vay và giao dịch với NHCSXH). Trường hợp đối tượng đã đủ 18 tuổi thì được trực tiếp đứng tên vay vốn tại NHCSXH nơi cư trú hoặc nơi nhà trường đóng trụ sở nếu hộ gia đình không còn thành viên nào đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không còn sức lao động, không có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay không vượt quá thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 hoặc thời điểm thông báo hết nguồn vốn cho vay.

Ngọc Lân