Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bắc Sơn 100 đại biểu được tập huấn công tác Mặt trận năm 2021

Ngày 22/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Sơn phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2021 cho cán bộ, chuyên viên Uỷ ban MTTQVN huyện, Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ và Trưởng, phó các Ban công tác Mặt trận thôn, người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư xã các xã, thị trấn.

Quang cảnh tại hội nghị

Tại hội nghị, 100 đại biểu được trao đổi 7 chuyên đề: Tuyên truyền vận động Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma tuý; Triển khai các quy định của pháp luật về công tác hoà giải ở cơ sở; Tuyên truyền về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; Hoạt động của Ban công tác Mặt trận Khu dân cư; Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn công tác thu thập ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân và nắm bắt dư luận xã hội; Triển khai kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 29/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kế hoạch số 145 - KH/BCĐCVĐ, ngày 04 /11/2021 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàngViệt Nam” trong tình hình mới.

Qua hội nghi mỗi đại biểu MTTQ các cấp, những người đang làm công tác Mặt trận cơ sở áp dụng ngay những kiến thức được tập vào thực tế để nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, của Ban công tác Mặt trận Khu dân cư./.

                                                                                  Dương Lan