Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bắc Sơn tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý

Ngày 18/9/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn phối hợp với Trường chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho gần 100 đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2023.

Quang cảnh lớp học

Trong thời gian 05 ngày (từ ngày 18 đến ngày 22/9/2023), các học viên được giảng viên Trường chính trị Hoàng Văn Thụ truyền đạt 7 chuyên đề gồm: Công tác dân tộc, công tác tôn giáo ở địa phương hiện nay; Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại hiện nay; tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phát triển địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời học viên nghiên cứu thực tế và làm bài thu hoạch cuối khóa để làm cơ sở đánh giá chất lượng quá trình học tập.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

 Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Hồng Thuyên