Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bắc Sơn tổ chức kỳ họp thứ mười năm, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trong 02 ngày 21 và 22/12/2020, HĐND huyện Bắc Sơn tổ chức kỳ họp thứ XV, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đồng thời quyết định một số vấn đề quan trọng tại kỳ họp.

Quang cảnh tại kỳ họp

Năm 2020 mặc dù chịu sự tác động của dịch bện Covid -19, dịch bệnh trên gia xúc tuy nhiên kinh tế tiếp tục có bước phát triển tổng diện tích gieo trồng đạt 11.650,46, đạt 94,72%; Giá trị sản xuất các mặt hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh tính theo giá hiện hành ước đạt 105.500 triệu đồng, bằng 111,7% so với cùng kỳ; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ bán lẻ ước đạt 810 triệu đồng, bằng 94% cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 44.500 triệu đồng, đạt 131,5% dự toán tỉnh giao, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, công tác thông tin tuyên truyền, hoạt động y tế, giáo dục, thực hiện chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được giữ vững.

Trước khi vào chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường các đại biểu đã được nghe báo cáo thảo luận tại các Tổ, các đại biểu HĐND huyện đã có 25 lượt ý kiến về các lĩnh vực sản xuất, nông lâm nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ bản...Các ý kiến đã được lãnh đạo các cơ quan chức năng giải trình, làm rõ.