Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bắc Sơn có 5.733 hộ gia đình mở cửa hàng số

Tính đến ngày 06/9/2021, huyện Bắc Sơn có 5.733/17.062 hộ gia đình trên địa bàn có cửa hàng trên nền tảng số postmart.vn, voso.vn, đạt 33,6%. Trong đó, có 5/18 xã đã thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu mở cửa hàng số gồm: Xã Tân Lập vượt 8,5%; xã Nhất Tiến vượt 5,9%; xã Trấn Yên vượt 4,2%; xã Tân Thành vượt 0,5%; xã Hưng Vũ vượt 0,1%.

Nhân viên kỹ thuật doanh nghiệp viễn thông

 hướng dẫn người dân cài đặt cửa hàng số

Với mục tiêu đến hết tháng 9/2021 huyện Bắc Sơn sẽ có 50% số hộ gia đình có cửa hàng số. Hiện nay các cơ quan, doanh nghiệp viễn thông, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn đang tích cực tuyên truyền về lợi ích của việc mua, bán sản phẩm cũng như tiện ích, tính hợp pháp của việc tiêu thụ hàng hoá trên của hàng số so với mạng xã hội. Đồng thời, hướng dẫn trực tiếp người dân mở cửa hàng, phát triển người muathanh toán bằng điện tử,…

Hội nghị tuyên truyền phát triển kinh tế số

 Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự chung tay của doanh nghiệp, người dân sẽ từng bước thay đổi tư duy bán sản phẩm nông sản theo cách truyền thống sang tiêu thụ hàng hoá trên nền tảng công nghệ số, góp phần đưa các mặt hàng của địa phương ra ngoài tỉnh các nước trên thế giới./.

Thọ Hảo