Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bắc Sơn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia trong 3 tháng cuối năm 2023

Nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công và vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023. Ngày 14/9, đồng chí Phùng Thị Thanh Nga, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia trong 3 tháng cuối năm 2023.

Quang cảnh cuộc họp

Năm 2023 tổng kế hoạch vốn đầu tư công, vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 trên địa bàn huyện là 146 tỷ 290 triệu đồng. Tổng vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG thực hiện trong năm 2023 và vốn chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023 là 90 tỷ 852 triệu đồng. Đến ngày 08/9/2023 toàn huyện giải ngân, thanh toán vốn đầu tư công 82 tỷ 640 triệu đồng, đạt 56,5% KH. Cụ thể, lũy kế giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 10 tỷ 690 triệu đồng, đạt 72,87%KH; lũy kế giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 71 tỷ 668 triệu đồng, đạt 53,5% KH. Vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện trong năm 2023 giải ngân được 11 tỷ 455 triệu đồng, đạt 12,6% KH. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tỷ lệ giải ngân đạt 9,7%KH; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỷ lệ giải ngân đạt 5,3%KH; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỷ lệ giải ngân đạt 32%KH.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nêu ra những tồn tại, hạn chế tiến độ giải ngân còn chậm, nguồn vốn giải ngân thấp, chủ yếu tập trung vào các dự án thanh toán nợ và các dự án tại xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đã tạm ứng vốn để triển khai thực hiện từ đầu năm. Giá cả vật liệu, nhiên liệu không ổn định, diễn biến phức tạp của thời tiết đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công một số dự án chưa đảm bảo kế hoạch, dẫn đến phải điều chỉnh kéo dài tiến độ thi công so với phê duyệt.

Kết luận cuộc họp đ/c Phùng Thị Thanh Nga, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, thẩm định hồ sơ các chương trình, dự án, mô hình đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn trong thời qua; các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp so với mức trung bình cả huyện, hoặc chưa giải ngân phải rà soát, làm rõ nguyên nhân và nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế. Xác định, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 vào những tháng cuối năm là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện; đẩy mạnh giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia; chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công và vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023.

                                                                                                            Dương Lan