Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bắc Sơn điều hành trạm tập trung tiếp nhận quân nhân dự bị năm 2021

Ngày 27/8/2021 Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Sơn tổ chức duy trì điều hành trạm tập trung tiếp nhận quân nhân dự bị.  

31.8 DBDV.jpg

Quân nhân dự bị tham gia huấn luyện diễn tập khu vực phòng thủ

Trong đợt này, huyện Bắc Sơn có 157 quân nhân dự bị, trong đó 13 đồng chí sĩ quan, 19 đồng chí hạ sĩ quan, 125 đồng chí binh sĩ, được tập trung vào khu căn cứ chiến đấu để tham gia huấn luyện diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Tại buổi tiếp nhận quân nân dự bị đã thực hiện việc giao nhận nguồn, trong đó đã thực hiện đúng các bước như: Đơn vị nhận nguồn, tổ tiếp đón, bổ sung, tiếp nhận quân nhân dự bị, cấp phát quân trang, thay trang phục và chuyển giao động viên quân nhân dự bị lên đường làm nhiệm vụ. Trong đợt huấn luyện này 100% quân nhân sự bị đã được tiêm vắc xin và thực hiện tốt các biên pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian huấn luyện từ ngày 27/8 - 18/9/2021.

Qua điều hành trạm tập trung tiếp nhận quân nhân dự bị đã đảm bảo đủ quân số theo chỉ tiêu được giao, chịu trách nhiệm đưa, đón quân nhân dự bị đến tận nơi tập trung theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông./. 

                                                                        Dương Lan - Hoàng Lan