Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bắc Sơn sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 giai đoạn 2016 - 2021

Ngày 28/4/2021, huyện Bắc Sơn sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 giai đoạn 2016 – 2021 và rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021.

Ngay sau khi Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành, cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã tổ chức quán triệt sâu sắc đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân.