Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bắc Sơn: Tập huấn triển khai nền tảng “Công dân số Xứ Lạng”

Ngày 10/6/2022 UBND huyện Bắc Sơn tổ chức tập huấn triển khai nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” tại xã Tân Lập.