Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bắc Sơn: Tham gia Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Ngày 25/5/2023, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện Bắc Sơn có đại diện lãnh đạo,  công chức các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC thuộc UBND huyện.

Quang cảnh tham gia Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND huyện Bắc Sơn

Đại biểu tham gia hội nghị được báo cáo viên của Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn các nội dung cần tập trung triển khai để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và một số giải pháp khắc phục điểm chỉ số cải cách TTHC đạt thấp; hướng dẫn xây dựng phương án đơn giản hoá TTHC nội bộ; một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện TTHC trên môi trường mạng và số hoá giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC. Đồng thời, hội nghị đã dành thời gian để đại biểu trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong thực tế triển khai, thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các đơn vị, địa phương.

Qua hội nghị góp phần thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Hoàng Nhụy