Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bắc Sơn thực hành diễn tập động viên quân nhân dự bị năm 2021

Ngày 26/8/2021, BTC diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021. tổ chức thực hành diễn tập động viên QNDB năm 2021.