Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bắc Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI.

Ngày 26/5/2023, Huyện ủy Bắc Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Quang cảnh hội nghị

Trong 10 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Huyện ủy Bắc Sơn đã chỉ đạo thực hiện tốt việc cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 29-NQ/TW phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức rõ sự cần thiết, nội dung, yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa từng bước đáp ứng nhu cầu. Chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được củng cố và ngày càng được nâng lên theo tinh thần đổi mới; hiện 18/18 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi với mức huy động đạt 100%. Toàn huyện có 28 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 18 trưởng so với năm 2013. Việc đổi mới phương pháp quản lý, dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá từng bước được chú trọng và có chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục ý thức, đạo đức lối sống cho học sinh được thực hiện tốt và có nhiều chuyển biến tích cực; tình trạng bạo lực học đường và học sinh vi phạm tệ nạn xã hội được kiểm soát và hạn chế tối đa. Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả khích l. Cụ thể, đã huy động được 16 hộ gia đình hiến đất với tổng diện tích 13.244,9 m; xóa được 23 phòng học tạm, mượn, nhờ tại 10 điểm trường, 10 phòng ở bán trú cho học sinh tại trường THCS xã Trấn Yên với số tiền trên với số tiền 10,415 tỷ đồng.

Đ/c Dương Thị Thép, Phó Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 6 tập thể

Trong thời gian tới, Huyện ủy Bắc Sơn tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TWTăng cường sự lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Quan tâm đầu tư kinh phí phục vụ công tác đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn tặng giấy khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế./.

                                                                                                                        Dương Lan