Skip to main content

Bắc Sơn: Triển khai chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn

Ngày 10/9/2020, Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn tổ chức hội nghị triển khai chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới. Tham dự hội nghị có 62 đại biểu là lãnh đạo một số các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện và Trưởng ban chăm sóc sức khỏe, Trưởng Trạm Y tế 17 xã trên địa bàn huyện.

anh tin.jpg

Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới trên địa bàn huyện Bắc Sơn được thực hiện từ 2017-2019, tại xã Hữu Vĩnh (nay nhập về thị trấn Bắc Sơn), xã Đồng Ý đã được Ngân hàng Thế giới công nhận là xã đạt vệ sinh toàn xã. Trong năm 2020, huyện Bắc Sơn triển khai thực hiện chương trình Vệ sinh toàn tại xã Chiến Thắng. Tính đến giữa năm 2020 toàn huyện có 96,71% hộ gia đình có nhà tiêu; 100% Trạm Y tế, Trường học có nhà tiêu và điểm rửa tay bằng xà phòng....

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, giải pháp về công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thuộc hợp phần vệ sinh nông thôn, nâng cao năng lực truyền thông, giám sát và đánh giá, thống nhất cơ chế phối hợp. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi bảo vệ môi trường của người dân nông thôn từ đó, thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu kế hoạch đề ra. ./.

                                                                                  Dương Lan