Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bắc Sơn: Triển khai kế hoạch tiếp nhận và cách ly công dân từ các tỉnh có dịch về địa phương

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận và cách ly công dân từ các tỉnh có dịch trở về địa phương. Ngày 9/06, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 huyện đã triển khai các phương án tiếp nhận công dân từ vùng có dịch trở về địa phương.