Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Sơn sơ kết 9 tháng đầu năm 2022

Ngày 15/9/2022, Huyện ủy Bắc Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

Trong 9 tháng đầu năm Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác; ban hành 895 văn bản cụ thể hóa, triển khai các văn bản của tỉnh, của trung ương lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị.

Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, sản xuất nông lâm nghiệp trong 9 tháng đầu năm đảm bảo tiến độ, vượt kế hoạch đề ra với tổng diện tích gieo trồng đạt 12.271,19 ha, đạt 100,1% kế hoạch, bằng 100,76% so với cùng kỳ. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai khẩn trương, đã khởi công 20/49 công trình mới; thu ngân sách đến ngày 31/8 đạt 37,414 tỷ đồng, đạt 120,69% dự toán tỉnh giao...

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền từng bước được đổi mới, cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.