Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Sơn triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 15/6/2022, Huyện uỷ Bắc Sơn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12, sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác và đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Theo đó, sản xuất nông lâm nghiệp 6 tháng đầu năm cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai khẩn trương, đã khởi công 11/36 công trình khởi công mới; thu ngân sách đạt trên 25 tỷ đồng, đạt 80% dự toán tỉnh giao; chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được được quan tâm thực hiện, đến nay đã có 8/17 xã đạt chuẩn NTM; bình quân mỗi xã đạt 14,3 tiêu chí/01 xã. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, công tác chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền từng bước được đổi mới, cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng đối mặt với nhiều khó khăn như: Giá cả vật tư nông nghiệp, hàng tiêu dùng tăng cao; thời tiết diễn biến bất thường đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân.

 

Các đại dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào một số nội dung về giải pháp trong 6 tháng cuối năm như: Tiếp tục tăng cường vận động Nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư công; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát huy vai trò của người đứng đầu trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường xã hội hoá việc đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi…

Hữu Khánh