Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức cuộc họp chuẩn bị hội thảo khoa học Kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020)

Ngày 29/8/2020 tại huyện Bắc Sơn Ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học Kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2020) tổ chức cuộc họp về công tác chuẩn bị hội thảo khoa học Kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn. Dự chỉ đạo buổi làm việc có ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện lịch sử quân sự Việt Nam; Lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, Viện lịch sử quân sự  Việt Nam, lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn.

DSC_5251 (3)_2.jpg

                         Đ/c Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo                                Hội thảo khoa học Kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn 

Hội thảo khoa học Kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn có chủ đề “Khởi nghĩa Bắc Sơn với sự nghiệp cách mạng Việt nam - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy” gồm 3 phần: Bắc Sơn - Vùng đất, con người, truyền thống, ở phần này đi sâu nghiên cứu điều kiện tự nhiên xã hội, truyền thống đấu tranh của đồng bào dân tộc Bắc Sơn. Phong trào cách mạng ở Bắc Sơn từ khi có Đảng lãnh đạo để làm nổi bật cơ sở bùng nổ Khởi nghĩa Bắc Sơn vào tháng 9/1940; Khởi nghĩa Bắc Sơn trong sự nghiệp đấu tranh chính quyền nội dung này đi sâu vào diễn biến của Khởi nghĩa Bắc Sơn, đánh giá vai trò, ý nghĩa của sự kiện đối với tiến trình đấu tranh giành chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng; tinh thần Khởi nghĩa Bắc Sơn trong công cuộc Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, ở phần này các tham luận tập trung về ý nghĩa của cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đến ngày 25/8/2020, Ban tổ chức đã nhận được 60 bài tham luận, các bài viết được nghiên cứu, chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đảm bảo tính Đảng, tính khoa học; bám sát chủ đề, nội dung Hội thảo; có dung lượng hợp lý, đáp ứng đề nghị của Ban Chỉ đạo.

Sau khi các đại biểu tham dự cuộc họp phát biểu ý kiến, đ/c Dương Xuân Huyên Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của huyện Bắc Sơn cho buổi làm việc chu đáo, chi tiết, để hội thảo thành công theo kế hoạch đ/c Phó Chủ tịch tỉnh cũng đề nghị các tiểu ban cần triển khai ngay công tác chuẩn bị cho hội thảo theo yêu cầu và tiến độ đặt ra, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của hội thảo, gửi các báo cáo, bài phát biểu và tham luận về Viện lịch sử quân sự Việt Nam trước ngày 31/8/2020. Theo kế hoạch, Hội thảo khoa học Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn với chủ đề “Khởi nghĩa Bắc Sơn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy” dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 13/9/2020./.                  

Minh Thu - Dương Lan