Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Chỉ huy Quân sự huyện rút kinh nghiệm huấn luyện đầu năm 2022

Ngày 30/3/2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Sơn tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm huấn luyện tháng đầu năm 2022.

Trong những tháng đầu năm công tác huấn luyện của Ban CHQS được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo; tổ chức huấn luyện đúng thời gian, nội dung, quân số đảm bảo, chất lượng huấn luyện đạt khá trở lên. Phát huy tinh thần sáng tạo Ban CHQS đã có 3 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Duy trì nghiêm túc chế độ trực Chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ cương, sáng tạo, linh hoạt, an toàn”; công tác hậu cần đảm bảo trang bị cho các lực lượng đúng qui định; đảm bảo vũ khí, thiết bị cho huấn luyện.