Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban CHQS đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2023-2025

Ngày 9/5/2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Sơn tổ chức Đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2023-2025.

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2021-2023 Hội đồng quân nhân Ban CHQS huyện Bắc Sơn đã thực hiện dân chủ về quân sự-chuyện môn; dân chủ về chính trị; dân chủ về đời sống kinh tế. Xác định tốt chức năng, nhiệm vụ quyền hạn trong thực hiện các nhiệm vụ, tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, chỉ huy để triển khai, tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Các chế độ sinh hoạt của toàn thể quân nhân được tiến hành nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Có quy chế hoạt động sát, đúng với điều kiện thực tế của đơn vị. Phân công đến từng ủy viên phụ trách các mặt dân chủ. Thường xuyên bán sát nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ thị, kế hoạch của người chỉ huy để có chương trình hoạt động sát, đúng. Việc thu, chi đều có sổ sách ghi chép đầy đủ, chính xác theo quy định. Việc trích quĩ đóng góp của quân nhân đi thăm hỏi thân nhân, cá nhân quân nhân được thực hiện đúng quy chế.

Trong đơn vị làm tốt công tác phối hợp để có những biện pháp giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác cho mỗi quân nhân trong huấn luyện và các hoạt động phong trào, tạo không khí dân chủ, cởi mở trong đơn vị.

Đại hội đã giành thời gian để các đại biểu thảo luận làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, chương trình hoạt động của tập thể quân nhân trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã bầu chủ tịch hội đồng quân nhân 2023-2025./.

                                                                                  Lộc Huệ

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).