Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện kiểm tra tại xã Vũ Lăng và xã Tân Hương

Ngày 06/5/2022, Đoàn kiểm tra số 05 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện do ông Dương Công Dũng - Chủ tịch Hội CCB huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra giám sát sự dụng nguồn vốn vay ủy thác tại xã Vũ Lăng và xã Tân Hương.

Description: C:\Users\PVH\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\anh NHCS.JPG

Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Tân Hương

Hiện nay, tổng dư nợ các chương trình cho vay tại xã Vũ Lăng là 24 tỷ 136 triệu đồng với 655 hộ vay; xã Tân Hương là 22 tỷ 399 triệu đồng với 436 hộ vay. Tại buổi làm việc, Đoàn đã kiểm tra thực tế tại 18 hộ vay, 4 tổ TK&VV, 8 tổ chức hội nhận ủy thác và làm việc với Ban giảm nghèo 2 xã. Qua công tác kiểm tra giám sát cho thấy các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác phối hợp, lưu trữ hồ sơ sổ sách đầy đủ đúng quy định; xử lý kịp thời các khoản nợ đến hạn không để nợ quá hạn phát sinh.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Dương Công Dũng Chủ tịch Hội CCB đã chỉ ra những mặt làm được và hạn chế trong công tác tín dụng trên địa bàn 2 xã và yêu cầu Ban giảm nghèo xã, các tổ chức hội nhận ủy thác cần tiếp tục quan tâm và làm tốt công tác kiểm tra giám sát, sử dụng vốn vay; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chương trình chính sách tín dụng ưu đãi, huy động tiền gửi tổ chức, cá nhân và tiền gửi tổ viên tổ TK&VV, từng bước nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

                                                                                   Nguyễn Mộng Điệp