Ngày 20/11, huyện Bắc Sơn tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng phòng học điểm trường Pá Ó Trường Tiểu học 2, xã Trấn Yên.