Ngày 14/7, UBND huyện tổ chức họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 7 năm 2022. Dự chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch  UBND huyện; đ/c Lê Thị Nga, UV BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện.

Tại chương trình họp, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo chỉ đạo điều hành và kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh - tế xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2022. Tiếp đó, chương trình tiến hành thảo luận và thông tin một số hoạt động của ngành, đơn vị diễn ra trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã đề xuất giải pháp thực hiện, xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành căn cứ vào nhiệm vụ được giao thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7 và những tháng cuối năm 2022. Trong đó, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trước mắt như tổ chức tốt Tuần văn hóa du lịch Bắc Sơn; tham dự kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tổ chức Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu và các tập thể, cá nhân làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.