Ngày 19/7/2022, HĐND huyện Bắc Sơn tổ chức Kỳ họp thứ bảy, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Tạo, Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy.

Quang cảnh kỳ họp thứ bẩy HĐND huyện Bắc Sơn

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghiên cứu và thảo luận các báo cáo, tờ trình của UBND huyện về thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19 và ảnh hưởng của đợt mưa lớn cục bộ trên địa bàn huyện, với lượng mưa là 216,0mm đã gây thiệt hại về người, tài sản nhà cửa, hoa màu, gia súc, gia cầm, thủy sản... Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện và sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, cố gắng của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn, các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ trọng tâm được quan tâm triển khai ngay từ đầu năm, kết quả đạt tiến độ so với kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông - Xuân tính 6.224,98 ha, đạt 108,7%KH, bằng 104,1% cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 18.017,35 tấn, đạt 102,25% KH, bằng 105,75% CK; đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định; Nhân dân trồng rừng được 602ha, đạt 100,35% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 64,8 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp nhìn chung ổn định; Hoạt động thương mại, dịch vụ được duy trì ổn định; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ ước đạt 680 tỷ đồng, bằng 87,0% CK. Công tác xây dựng NTM tiếp tục được triển khai thực hiện phấn đấu xây dựng 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới  là xã Vũ Lăng; phấn đấu về đích nông thôn mới xã Tân Hương, Chiêu Vũ nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn huyện là 10/17 xã bằng 58,8%. Đối với các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi xã phấn đấu hoàn thành thêm từ 01 đến 02 tiêu chí trở lên, nâng bình quân tiêu chí trên địa bàn huyện đạt từ 15 -15,3 tiêu chí/01 xã trở lên so với năm 2021; Tổ chức thẩm định và công nhận 03 Khu dân cư kiểu mẫu tại các xã Chiến Thắng, Đồng Ý và Tân Lập. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân được nâng lên, An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo....