Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công an huyện Bắc Sơn phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Nhằm kịp thời hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Ngày 9/6/2021, Công an huyện Bắc Sơn tổ chức phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.