Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4144/QĐ-UBND QĐ Về việc công nhận kết quả tuyển dụng và phê duyệt danh sách trúng tuyển viên chức huyện Bắc Sơn, năm 2023
253/TB-HĐTD TB Kết quả điểm thi tuyển viên chức vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Bắc Sơn
235/TB-HĐTD TB Về việc triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển viên chức vòng 2
234/TB-UBND TB sửa, đổi nội dung xét tuyển viên chức tại vòng 2
3634/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên huyện Bắc Sơn, năm 2023
219/TB-UBND TB Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức tại vòng 2
218/TB-HĐTD TB về việc tổ chức thu phí; phổ biến nội quy giải đáp vướng mắc liên quan đến kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
168/TB-UBND TB tuyên dụng viên chức huyện Bắc Sơn 2023
1365/QĐ-UBND QĐ Về việc công nhận kết quả tuyển dụng và phê duyệt danh sách trúng tuyển viên chức huyện Bắc Sơn
101/TB-UBND TB kết quả điểm phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức huyện Bắc Sơn
85/TB-HĐTD TB Kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Bắc Sơn
76/TB-UBND TB Bổ sung nội dung xét tuyển vị trí giáo viên Tin học tại vòng 2
74/TB-HĐTD TB Về việc triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển viên chức vòng 2
67/TB-HĐTD TB Về việc tổ chức thu lệ phí; phổ biến Nội quy; giải đáp vướng mắc liên quan đến kỳ tuyển dụng
1128/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên huyện Bắc Sơn
66/TB-UBND TB Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức tại vòng 2
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀY 15/3/2023
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
23/TB-UBND TB tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Sơn
3263/QĐ-UBND QĐ Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022
3262/QĐ-UBND QĐ Về việc hủy kết quả trúng tuyển đối với viên chức năm 2022
2923/QĐ-UBND QĐ Về việc công nhận kết quả tuyển dụng và phê duyệt danh sách trúng tuyển viên chức năm 2022
397/TB-HĐTD TB kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyền dụng viên chức năm 2022
135/TB-UBND TB Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022
134/TB-UBND TB sửa, đổi một số nội dung tại Thông báo số 120/TB-UBND ngày 06/7/2022
124/TB-HĐTD TB về việc tổ chức thu lệ phí và giải đáp vướng mắc liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức, năm 2022
124/TB-HĐTD TB Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2022
120/TB-UBND TB Sửa, đổi một số nội dung tại Thông báo số 92/TB-UBND ngày 03/6/2022 về tuyển viên chức năm 2022
DS Đăng ký tuyển dụng Viên chức năm 2022 (tính đến ngày 29/6/2022)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 ĐẾN NGÀY 27/6/2022
92/TB-UBND TB tuyển dụng viên chức huyện Bắc Sơn năm 2022
239a/TB-TCTK TB Tuyển dụng công chức năm 2022
110/TB - TCTK TB Tuyển dụng công chức thông kê năm 2022
BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020
78/TB-UBND TB về địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 tại UBND huyện Bắc Sơn
163/TB-UBND TB về việc tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020
143/TB-UBND TB kết quả điểm xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự thuộc Ủy ban nhân dân xã Nhất Tiến, năm 2020
95/TB-UBND TB kết quả chúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
94/TB-UBND TB Kết quả điểm chấm phúc khảo thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020