Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4110/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Lý Văn Khởi
3947/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính
3863/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Hoàng Doãn Hiến
3659/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Đỗ Thị Liễu
3658/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Đỗ Thị Xinh
3657/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Phùng Văn Vững
3646/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Lê Danh Hưng
3625/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính
3611/QĐ-XPHC QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dương Công Liệp
3557/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Lê Văn Hiểu
3353/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dương Văn Nhượng
3336/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Đường Văn Hùng
3313/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dương Văn Ưu
3297/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Trịnh Thị Hậu
2979/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Hoàng Doãn Mỵ
2978/QĐ-XPHC QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Dương Thị Điệp
1779/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính
1736/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dương Văn Thành
1735/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dương Văn Thành
1632/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Trần Công Kế
1629/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Trần Văn Lưng
1576/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Hoàng Thị Vấn
1554/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Dương Thị Hương
1504/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dương Đình Mìn
1293/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Văn Đoàn
1289/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Lương Thị Nội
1191/XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dương Công Thào
1125/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Lường Văn Xuân
968/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dương Văn Thành
863/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Phùng Văn Dùng
655/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Dương Công Học
652/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Hoàng Đình Bửu
623/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Dương Công Toản
606/UBND-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Vy Thị Hoạt
578/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính
576/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính
441/QĐ-UBND QĐ Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
439/QĐ-XPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Vũ Văn Quân
425/QĐ-XPHC QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyến Viết Trãi
3593/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Lâm Văn Mùi