Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
34/GP-UBND GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Dự án “Trường PTDTNT THCS VÀ THPT huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Xây mới khối nhà 2 tầng gồm phòng học, phòng ở HSNT, phòng QLHSNT, phòng giáo dục VHDT)
1571/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt đồ án Quy hoạh chi tiết tỷ lệ 1/500 dư án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạg Sơn.
105/TB-UBND TB Về việc công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
651/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
510/QĐ-UBND QĐ Về việc thành lập Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1287/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Trang trại chăn nuôi lợn (heo) nái sinh sản tại Khu chăn nuôi Bó Tát
1286/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt nhiệm vu Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Trang trại chăn nuôi lợn (heo) thương phẩm tại Khu chăn nuôi Bó Tát
11/TB-UBND TB Về việc công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
11/TB-UBND TB Về việc công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
4207/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch chung xây dựng xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2030
4206/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2030
2958/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Long Hưng, xã Long Đống, huyệ Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lê 1/500
2958/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Long Hưng, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
143/TB-UBND TB Lấy ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
510/QĐ-UBND QĐ Về việc thành lập Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2,huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
33/KH-UBND KH Tổ chức công bố điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
16/TB-UBND TB Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
245 TB Lấy ý kiến đóng góp về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bắc Sơn
3522/QĐ-XPVPHC QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng đối với ông Phạm Văn Thường
195/TB-UBND TB Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
159/TB-UBND TB Về việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
TB niêm yết công khai để lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000. Địa điểm: Tại thị trấn Bắc Sơn, xã Bắc Quỳnh và xã Long Đống
07 /TB-UBND TB về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
205/TB-UB Thông báo lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn