Skip to main content

Giới thiệu chung

Submitted by Ban biên tập Huyện Bắc Sơn on 23 January 2018

Vị trí địa lý và dân cư

- Diện tích: Bắc Sơn là huyện miền núi của tỉnh Lạng Sơn (cách thành phố Lạng Sơn 85 km về phía Tây Nam), có tổng diện tích khoảng 69.786 ha, trong đó đất nông nghiệp 6.007ha (ruộng cấy lúa 3.365, đất trồng màu 1.734, còn lại là bãi chăn nuôi).

 

- Dân số: Năm 2019 là 72.060 người, với nhiều dân tộc cùng sinh sống gồm: Tày, Nùng, Dao, Kinh, Mông,...

 

- Hành chính: Bao gồm 17 xã, 01 thị trấn gồm: Thị trấn Bắc Sơn, xã Long Đống, xã Bắc Quỳnh, xã Hưng Vũ, xã Trấn Yên, xã Vũ Lăng, xã Chiêu Vũ, xã Tân Lập, xã Tân Hương, xã Nhất Hòa, xã Nhất Tiến, xã Tân Thành, xã Vũ Lễ, xã Tân Tri, xã Chiến Thắng, xã Vũ Sơn, xã Vạn Thủy, xã Đồng Ý.  

 

- Vị trí địa lý: Trên bản đồ miền Bắc Việt Nam huyện Bắc Sơn vào tọa độ từ 20040’ đến 21015’ vĩ độ Bắc và từ 106006’ đến 106055’ kinh Đông; phía Tây tiếp giáp huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên), phía Nam giáp huyện Hữu Lũng, phía Bắc giáp huyện Bình Gia, phía Đông giáp huyện Văn Quan./.