Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Biên tập viên 2 on 16 April 2018
Số hiệu văn bản
52
Ngày ban hành
09/04/2018
Ngày hiệu lực
09/04/2018
Lĩnh vực văn bản
Người ký
TL. CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG Phạm Bá Hạnh