Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 22 January 2019

Sáng tác: Nhạc sĩ Văn Cao

Thể hiện: Ca sĩ Quang Thọ