Skip to main content
Submitted by Tổng biên tập on 22 January 2019

Sáng tác: Nhạc sĩ Văn Cao

Thể hiện: Ca sĩ Quang Thọ