Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 28 July 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
180/PVHTT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
TT KN 80 nam KNBS.pdf 532.53 KB