Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 17 August 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
948/UBND-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
948 UBND.VP_.pdf 1.02 MB