Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 24 August 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
04 - BC/HU
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
04 BC HUYEN UY.pdf 286.19 KB